Profil

Miljømål og -sikring

Virksomheden har udarbejdet miljøredegørelse under EMAS-ordningen

KD Bejds har også realiseret:

  • Arbejdstilsynets bedste vurdering af arbejdsmiljøet
  • Miljøanerkendelse gennem certificering ved Green Network

Miljøtanke

Arbejdet med overfladebehandling, bejdsning af rustfrit stål, er en miljøbelastende proces. KD tager derfor et miljøansvar. KD oplever stigende krav fra miljømyndigheder og omverden, og har derfor en klar og synlig miljøprofil, der løbende lever op til miljømyndighedernes krav. KD er bevidst om sit ansvar for samfund og medarbejdere. Virksomheden investerer derfor i miljøfremmende faciliteter og uddannelse.

Vores miljøsikring

  • KD Bejds har udviklet sit eget fuldautomatiske renseanlæg, hvor spildevand fra produktionen og virksomhedens mobilbejdsningsenhed renses. Slammet, der består af tungmetallerne krom og nikkel, afleveres til Kommune Kemi.
  • For at fjerne syredampe fra produktionen har virksomheden omfattende udsugning omkring bejdsekar. Den samlede ventilation i bejdsehallen betyder, at luften udskiftes hvert 3. minut.

HAr du Spørgsmål ?