Profil

Miljøpolitik

Virksomhedens målsætning er altid at anvende den reneste teknologi i sin produktion. For KD Bejds betyder det den mindste emmisionsstørrelse, ressourceforbrug og risici for luft, jord og vand. Brugen af den rene teknologi skal sikre, at den samlede miljøbelastning, herunder forbruget af råvarer og proceshjælpemidler minimeres.

KD Bejds tilstræber minimale udledninger til det interne og eksterne miljø, ligesom KD vil sikre genanvendelse af affald og foretage miljøskånsom affaldssortering.

Vi følger løbende op på miljømål og krav ved at gennemgå produktionsprocesser og ressourceforbrug. Denne indsats skal føre til nye miljømål og sikre, at virksomheden altid lever op til branchens højeste miljøkrav.

KD vil sikre et arbejdsmiljø, der mindsker risikoen for dens medarbejdere gennem ren produktionsteknologi og i tilrettelæggelsen af arbejdet.

KD står for en klar miljøprofil i branchen og har derigennem opnået miljøanerkendelse ved Green Network, som giver en objektiv vurdering af virksomhedens miljøindsats.

HAr du Spørgsmål ?