+45 75 82 67 99

Arbejdstilsynet

Grøn smiley

Originalt nyhedsbrev

Arbejdstilsynet har den 7. januar 2019 været på besøg hos KD BEJDS ApS på

arbejdsstedet Hesselly 12, 6000 Kolding.

Vi talte med arbejdsgiver/arbejdsgiverrepræsentant Lars Pedersen, samt
medarbejder Jannie Vestergaard Madsen.

Arbejdstilsynet har på besøget ikke set eller konstateret nogen overtrædelse af
arbejdsmiljølovgivningen.

Derfor får I nu en grøn smiley på vores hjemmeside. En grøn smiley betyder, at
I ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Den grønne smiley gælder i tre
år, hvis I ikke får et påbud e.l. i mellemtiden. Hvis I allerede har en gul eller rød
smiley fra et tidligere besøg, bliver den grønne smiley først vist på
Arbejdstilsynets hjemmeside, når den gule eller røde smiley bliver fjernet. I kan
læse mere om Arbejdstilsynets smileyer på
www.at.dk/smiley