+45 75 82 67 99

Miljøtillæg

Originalt nyhedsbrev

 

Miljøtillæg

KD Bejds har gennem mange år etableret et tæt og godt samarbejde med de kommunale miljømyndigheder, arbejdstilsynet,

samt BST for at sikre, at hensynet til miljøet og arbejds sikkerheden er i top og efter gældende regler Vi har desværre gennem

de seneste år måtte konstatere, at kravene til miljøet, samt arbejdsmiljøet et blevet skærpet med en del større omkostninger

forbundet hertil.

Miljøtillægget på 9% har vi ikke ændret siden 2012, men de ekstra omkostninger der de sidste år er blevet pålagt vores branche

opvejer desværre ikke længere miljøtillægget, vi har pålagt jer som kunder hos os de sidste 6 år.

Vi ser os desværre nødsaget til, at forhøje miljøtillægget med 3% med virkning fra 1. januar 2018.

Vi håber på jeres forståelse og vil hermed benytte lejligheden til at ønske jer en glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår.

 

Venlig hilsen

KD Bejds ApS