+45 75 82 67 99

Dyppebejdsning

Detaljer

Send forspørgsel
Beskrivelse

 

For at opnå en pæn, ensartet og holdbar overflade, er det nødvendigt at alle urenheder - ikke mindst anløbninger ved svejsesømme og skærekanter - fjernes, og at oxidlaget genetableres.

Den absolut bedste metode til at opnå dette er dyppebejdsning, hvor det bearbejdede emne nedsænkes i et kar med bejdsevæske. Afhængig af ståltype vil overfladen efter 1 - 8 timer være absolut ren - overalt.

Herefter flyttes emnet til et skyllekar med vand, og sluttelig foretages en grundig højtryksspuling.

Som ekstra behandling kan tilbydes påsprøjtning af passiveringsvæske eller vegetabilsk olie, der yderligere forbedrer overfladens modstandsdygtighed.


Vil du høre mere om dette produkt?