+45 75 82 67 99

Mobilbejdsning

Detaljer

Send forspørgsel
Beskrivelse

Nogle emner er så store, at det ikke er rentabelt, endsige muligt, at transportere dem til bejdsecenteret. Sådanne emner kan bejdses ved hjælp af et mobilt anlæg. I en specialindrettet lastvogn, der er godkendt af arbejdstilsynet, medbringes alt nødvendigt udstyr:

  • Beholdere med syreblanding
  • Sprayanlæg
  • Opsamlingsdug
  • Spildevandsbeholder bånd,
  • Øjenskyller og
  • Bruseranlæg

Alt hvad der kræves er adgang til 3/4" vandhane og 380 volt kraft. Bejdsningen foregår efter sprayprincippet og kan foretages uden påvirkning af miljøet. Spulevandet opsamles i en dug, hvorfra det pumpes til den medbragte spildevandsbeholder. Spildevandet overføres ved hjemkomst til det stationære rensningsanlæg.

Bejdseprocessen er stærkt afhængig af syrens temperatur. Hver gang temperaturen stiger 10 grader, fordobles virkningshastigheden. I forbindelse med udendørs bejdsning må man være opmærksom på, at ved lave temperaturer er syren overordentlig længe om at virke. Ved 5°C og derunder har syren ikke bejdsende virkning - der opnås kun affedtning.


Vil du høre mere om dette produkt?