Nyheder

Vigtige ændringer i vores organisation

Tim vil forlade sin nuværende position. Han har været en del af KD-Bejds i mange år, og bidraget med hans store viden inden for området, men har besluttet ikke at fortsætte i en anden stilling inden for virksomheden.

Vi respekterer fuldt ud Tims beslutning og ønsker ham alt det bedste i hans fremtidige bestræbelser.

Vi forsikrer jer alle om, at kvaliteten og servicen til vores kunder vil forblive vores topprioritet