Nyheder

Grøn smiley

Arbejdstilsynet har den 7. januar 2019 været på besøg hos KD BEJDS ApS på arbejdsstedet Hesselly 12, 6000 Kolding.

Vi talte med arbejdsgiver/arbejdsgiverrepræsentant Lars Pedersen, samt medarbejder Jannie Vestergaard Madsen.

Arbejdstilsynet har på besøget ikke set eller konstateret nogen overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.

Derfor får I nu en grøn smiley på vores hjemmeside. En grøn smiley betyder, at I ikke har noge udestående med Arbejdstilsynet. Den grønne smiley gælder i tre år, hvis I ikke får et påbud e.l. i mellemtiden. Hvis I allerede har en gul eller rød smiley fra et tidligere besøg, bliver den grønne smiley først vist på Arbejdstilsynets hjemmeside, når den gule eller røde smiley bliver fjernet. I kan læse mere om Arbejdstilsynets smileyer på www.at.dk/smiley