Profil

Miljøpolitik

Vi har udarbejdet en miljøredegørelse i overensstemmelse med              EMAS-ordningen, som sikrer vores engagement i at minimere                  vores miljøpåvirkning.

Vores miljømæssige præstationer

Vi er stolte af at have opnået Arbejdstilsynets bedste vurdering af arbejdsmiljøet. Derudover har vi også opnået miljøanerkendelse        gennem certificering ved Green Network. Dette viser vores forpligtelse          til at reducere vores miljømæssige fodaftryk og bevæge os mod mere bæredygtige driftspraksis.

Nogle af vores initiativer inkluderer:

  • Effektiv udnyttelse af ressourcer og genbrug
  • Minimering af affald og reduktion af forurening
  • Brug af miljøvenlige og bæredygtige materialer
  • Implementering af energibesparende foranstaltninger

Da vi hos KD prioriterer miljøet højt, har vi udviklet vores eget fuldautomatiske renseanlæg, hvor spildevand fra produktionen                bliver effektivt renset.                                                                                          Dette sikrer at ingen skadelige stoffer kommer ud i naturen.

Ved udskillelse i vores renseanlæg sikrer vi også at slammet, der            består af de farlige tungmetaller krom og nikkel, bliver håndteret professionelt og sikkert hos Kommune Kemi.

Ventilation i vores bejdsehaller udskifter luften hvert 3. minut.                    Dette sikrer en kontinuerlig og effektiv fjernelse af farlige syredampe,  hvilket skaber et sundt og sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere.

HAr du Spørgsmål ?