Nogle emner er så store, at det ikke er rentabelt, endsige muligt, at transportere dem til bejdsecenteret. Sådanne emner kan bejdses ved hjælp af et mobilt anlæg. I en specialindrettet lastvogn, der er godkendt af arbejdstilsynet, medbringes alt nødvendigt udstyr:

Alt hvad der kræves er adgang til 3/4″ vandhane og 380 volt kraft. Bejdsningen foregår efter sprayprincippet og kan foretages uden påvirkning af miljøet. Spulevandet opsamles i en dug, hvorfra det pumpes til den medbragte spildevandsbeholder. Spildevandet overføres ved hjemkomst til det stationære rensningsanlæg.

Bejdseprocessen er stærkt afhængig af syrens temperatur. Hver gang temperaturen stiger 10 grader, fordobles virkningshastigheden. I forbindelse med udendørs bejdsning må man være opmærksom på, at ved lave temperaturer er syren overordentlig længe om at virke. Ved 5°C og derunder har syren ikke bejdsende virkning – der opnås kun affedtning.